bmgr Jan Stalmach/b: R.pr. Jan Stalmach specjalizuje się w zakresie prawa majątkowego w tym prawa rzeczowego, zobowiązań, prawa spadkowego i majątkowych stosunków małżeńskich. bPosiada ugruntowane doświadczenie w zakresie postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi./b Występuje również w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.

bmgr Tomasz Przewoźniak/b: Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikant radcowski. W latach 2001-2006 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2006 uzyskał dyplom magistra prawa broniąc pracy magisterskiej pt. i„Spółka cicha”/i a w 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską.br Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym w tym w szczególności w postępowaniu gospodarczym. W Kancelarii prowadzi i nadzoruje obsługę prawną spółek prawa handlowego i przedsiębiorców a także intensywnie uczestniczy w postępowaniach sądowych.

bmgr Paulina Hans-Bielut/b: Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, konsultant prawny. W latach 2003-2008 studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2008 uzyskała dyplom magistra prawa broniąc pracy magisterskiej pt. i„Praca w godzinach nadliczbowych”/i.br Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie i postępowaniu cywilnym. Posiada wiedzę i doświadczenie w obsłudze jednostek pomocy społecznej.

W Kancelarii pod patronatem r.pr. Jana Stalmacha sztukę wykonywania zawodu Radcy Prawnego zgłębia aplikant radcowski I roku aplikacji mgr Marcin Stalmach, uczestniczący aktywnie w świadczeniu pomocy prawnej pod okiem Patrona.